Đề xuất tiếp tục giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp trong nước

  • 25/11/2021
  • 2 năm trước

Theo đó, đề xuất tiếp tục giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong 6 tháng.

Cụ thể, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu bằng 50% mức thu được quy định tại:

Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP;

- Các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Đơn cử, theo Nghị định 20/2019/NĐ-CP, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống là 10%, nếu được tiếp tục giảm 50% thì mức thu lệ phí trước bạ sẽ giảm còn 5%

.

Về thời gian giảm lệ phí trước bạ

Bộ Tài chính dự kiến thời gian thực hiện chính sách và hiệu lực thi hành của Nghị định từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 15/5/2022. Tuy nhiên, trường hợp Nghị định được Chính phủ ký ban hành sau ngày 15/11/2021, Bộ Tài chính trình Chính phủ thời gian thực hiện và hiệu lực thi hành của Nghị định được quy định từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022.

Sau thời gian được giảm mức thu được đề cập ở trên thì mức thu lệ phí trước bạ sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Trước đó, ngày 28/6/2020, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 70/2020/NĐ-CP giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020. Nay tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp nên việc đề xuất tiếp tục giảm lệ phí trước bạ trong trường hợp này là cần thiết.Bài viết liên quan

0938919003
Zalo